Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa określającego wprowadzenie na terenie województwa ograniczeń i nakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ( tzw. "uchwały antysmogowej")