Informujemy mieszkańców Gminy Osiek, że odbiór odpadów zmieszanych (koszy) w miejscowości:  Osiek, Kolonia Osiek odbędzie się dnia 2 stycznia 2019 r., Wrzeszewo, Jeziórki, Łapinóż - 3 stycznia 2019 r.,  Strzygi - 4 stycznia 2019 r. Cały terminarz na pierwsze półrocze 2019 r. znajdą Państwo w ikonce ze śmieciarką.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Osiek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i w związku z tym będą one funkcjonowały według poniższego grafiku:

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 15:30,
we wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30,
w środy w godzinach od 7:30 do 15:30,
w czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątki w godzinach od 7:30 do 14:30.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek:
24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Osieku, GOPS i ZGK będzie nieczynny. 
31 grudnia 2018 r. Urząd Gminy, GOPS i ZGK czynny będzie do godz. 13:00 (kasa do 11:00)
Awarie wodno-kanalizacyjne prosimy dzwonić bezpośrednio pod nr telefonu 604-059-464.
W przypadku zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić bezpośrednio pod nr telefonu 539-960-805.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2018 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww. formularz ...

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem Seniorze, nie daj się oszukać!

Opierając się na wyżej wymienionym porozumieniu sygnatariusze: UOKiK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna Policji oraz Kasa podejmą wspólne działania mające na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród seniorów i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców.