Wójt Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania Gminy Osiek o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się TUTAJ