Świąt napełnionych Bożą radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
Pełnego wiary i optymizmu.
Szczęścia i powodzenia życząWójt Gminy Osiek Przewodniczący Rady Gminy Osiek
Kazimierz Wolfram Jerzy Michałowski
oraz Pracownicy Urzędu i Radni Gminy
Osiek

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jolanta Kowalczyk wraz z pracownikiem socjalnym Sławomirem Zielińskim zorganizowali w dniu 20 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Strzygach uroczystą Wigilię dla dzieci niepełnosprawnych finansowaną ze środków finansowych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

30 września 2017 r. w parafii pw. św. Józefa w Toruniu u Ojców Redemptorystów miała miejsce uroczystość 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy (rocznica przypada 01.10.2017 r.). Uroczystościom przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski - metropolita krakowski. Wygłosił kazanie, w którym podkreślił wartość modlitwy i nieustannej opieki Maryi w życiu Kościoła i każdego człowieka. Nawiązał do historii naszego narodu i przypomniał słowa ks. prymasa Augusta Hlonda: „Zwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tadajewo" mająca na celu rozwój infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką poprzez modernizację drogi na odcinku 1948,50 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ...

Wzorem roku ubiegłego Gmina Osiek wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic zorganizowała konkurs na „ Najpiękniejszy ogródek i obejście w gminie Osiek.” Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do zdrowej rywalizacji i poprawy wizerunku poszczególnych posesji, a co zatem idzie także gminy.