W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada dniem wolnym od pracy informujemy mieszkańców wsi: Kujawa, Szynkowizna i Kretki Duże, że przypadający na ten dzień odbiór odpadów zmieszanych (koszy) zostaje przeniesiony na dzień 14 listopada (środa).

Osoby, które mają złożoną deklarację śmieciową na odpady niesegregowane (14,70 zł za osobę) w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2019 r. proszone są do końca 2018 r. o zgłoszenie się do pokoju nr 11 (Urząd Gminy w Osieku) w celu zmiany swoich deklaracji na odpady segregowane. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy: „gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi czterokrotność stawki ustalonej zgodnie z uchwałą (…)”.