Skrócenie czasu przyjmowania wniosków

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 r. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, Departament Spraw Obywatelskich MSWiA działając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki przekazał

Więcej »

Zmiana godzin – placówka pocztowa w Osieku

Poczta Polska informuje, iż w dniach od 02 stycznia do 30 czerwca 2024 roku nastąpi zmiana organizacji pracy placówki pocztowej w miejscowości Osiek. Placówka pocztowa czynna w godzinach poniedziałek: od 12:30 do 20:00 wtorek-piątek: od

Więcej »
Zdjęcie przedstawia osoby siedzące przy trzech dużych stołach zastawionych jedzeniem.

Spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych

W poniedziałek, 18 grudnia w Centrum Kultury i Sportu w Osieku odbyło się spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych. Inicjatywa zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku we współpracy z Centrum Kultury i Sportu

Więcej »

Wilki – informacje

W ostatnim czasie odnotowujemy zwiększoną liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem wilków. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których zwierzęta

Więcej »
1. Zdjęcie przedstawia grupę ludzi dorosłych, siedzących przy wspólnym stole.

Spotkanie wigilijne Koła Seniora

W czwartek 7 grudnia w Centrum Kultury i Sportu w Osieku odbyło się spotkanie wigilijne Koła Seniora z Osieka. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Osiek Pan Paweł Chudy, który powitał wszystkich zgromadzonych. Dzielenie się opłatkiem poprzedziły

Więcej »

Oświadczenia – komputery Granty PPGR

Przypominamy, że zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” obdarowani zobowiązani są do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego na koniec roku kalendarzowego. W związku

Więcej »
Na zdjęciu widać uczestników konkursu w kategorii I-III wraz z jury, Radnym Powiatu Brodnickiego, Panem Wójtem, Przewodniczącym Rady Gminy oraz z Dyrektorem Centrum Kultury I Sprortu w Osieku

Powiatowy Konkurs dla Dzieci „Samochwała”

W pierwszym tygodniu grudnia w Centrum Kultury i Sportu w Osieku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Dzieci „Samochwała”. Uczestnicy zmagali się w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-V i VI-VIII. Komisja konkursowa

Więcej »