Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. Dane, o które prosimy potrzebne są do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (czyli wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Osiek w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów recyklingu, które gmina musi osiągnąć.

Ankieta jest obowiązkowa dla osób, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika. O wypełnienie ankiety prosimy również osoby, które nie korzystają z ulgi, a kompostują bioodpady we własnym zakresie.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie  wypełnionych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Osieku, pokój nr 11 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Osieku, Osiek 85, 87-340 Osiek, w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 49 381 21 wew. 53 lub w pokoju nr 11.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Osieku.