CIEPŁE MIESZKANIE – nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

.

Nabór deklaracji  trwa od  od 31 października do 20 listopada 2023 r. Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku.

Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Gminy Osiek spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Osiek  oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

 

 

Program wspiera montaż:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze.

Możliwe będzie również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dodatkowo do programu mogą zgłaszać się wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali na zadania:

 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, dopuszcza się wykonanie dodatkowo:
  • instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
  • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 • oraz dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące wykonanie:
  • mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych,
  • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
  • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą.

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Załączniki:

– Deklaracja uczestnictwa w programie do pobrania:  Deklaracja Ciepłe Mieszkanie

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.