Start »
  • 2023
  • Czyste Powietrze – realizacja programu priorytetowego

Czyste Powietrze – realizacja programu priorytetowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe narastające dane:

 

 III kwartał 2022  IV kwartał 2022  I kwartał 2023r. II kwartał 2023r. III kwartał 2023r. IV kwartał 2023r.
 liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie 79 szt. 86 szt. 93 szt. 104 szt. 116 szt. 125 szt.
liczba zrealizowanych przedsięwzięć 50 szt. 61 szt. 65 szt. 75 szt. 78 szt. 86 szt.
sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 575 838 zł 732 296,73 zł 922 687,87 zł 1 157 428,74 zł 1 244 214,86 zł 1 726 546,08 zł
liczba zawartych umów 85 szt. 88 szt. 101 szt. 111 szt. 116 szt.

 

Szczegółowe informacje o programie https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w Urzędzie Gminy w Osieku (I piętro, pokój numer 11) działa Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).