Start »
  • 2023
  • Dofinansowanie dla KGW z terenu Gminy Osiek

Kategorie

Dofinansowanie dla KGW z terenu Gminy Osiek

KGW z terenu Gminy Osiek otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.
Symboliczne vouchery w imieniu posła Mariusza Kałużnego wręczył Pan Dariusz Gardecki.