Szanowni Państwo,

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

 

 

 III kwartał 2022 

 IV kwartał 2022 

 I kwartał 2023r. 

 liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie 

79 szt.

86 szt.

93 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

50 szt.

61 szt.

65 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

575 838 zł

732 296,73 zł

922 687,87

liczba zawartych umów

- 85 szt. 88 szt.

 

Szczegółowe informacje o programie https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w Urzędzie Gminy w Osieku (I piętro, pokój numer 11) działa Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).