Start »
 • Gmina
 • INFORMACJE O ODBIORZE I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OSIEK

Kategorie

INFORMACJE O ODBIORZE I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OSIEK

 

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek wynikają z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.)

 

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek:
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica pgk.com.pl
  • Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin
 1. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  • Instalacja Komunalna w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 56, 87-600 Lipno zarządzana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostały przekazane na Składowisko Odpadów Komunalnych w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 56, 87-600 Lipno.

 1. Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2022
  Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Gmina Osiek 25,99% 11,42% 9,43%
PGK – umowa z właścicielami 25% 8% 6,41%
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. – umowa z właścicielami 42,41%

 

Pozostałe podmioty wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Osiek składają sprawozdania zerowe.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.