Kujawsko-Pomorskie przeciw przemocy

.

Szanowni Państwo,
samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026” określił jako cel strategiczny: większą dostępność różnorodnych form pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej. Realizacji tego celu służy projekt Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Telefon dla Osób Doznających Przemocy Domowej.
Pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030, codziennie od godziny 17 do godziny 21 dyżuruje dwóch konsultantów: psycholog i prawnik, którzy udzielają wsparcia i pomocy osobom borykającym się z problemami rodzinnymi, zagrożonym przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną czy seksualną, oraz uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w tym od alkoholu.
W ramach wspomnianego projektu w wybranych miastach województwa odbywają się bezpłatne wyjazdowe dyżury prawne.
Poniżej link z harmonogramem dyżurów prawnych na rok 2024:

https://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/32/dyzury-prawne-z-zakresu-przemocy-w-rodzinie-w-przedstawicielstwach-urzedu-marszalkows

Chcemy wyjść naprzeciw zadaniom, które realizują Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zaproponować Państwu działania mające na celu zwiększanie dostępności osobom uzależnionym i członkom ich rodzin wsparcia terapeutycznego oraz pomocy prawnej poprzez kontakt ze specjalistami Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób doświadczających przemocy związanej z nadużywaniem alkoholu zostało skierowanych do specjalistów.
Pomoc i wsparcie udzielane przez konsultantów KPNL pozwoli osobom współuzależnionym poradzić sobie z trudnymi emocjami, przeciwdziałać mechanizmom współuzależnienia i dać narzędzia do prawnej obrony przed przemocą ekonomiczną, psychiczną czy fizyczną.

Ponadto informujemy, że w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom realizowane są dyżury konsultacyjne dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030.
Dyżury odbywają się 2 razy w miesiącu przez cały rok. Najbliższy dyżur odbędzie się 24 i 31 stycznia 2024r. w godzinach od 8 do 12.
Poniżej całoroczny harmonogram dyżurów konsultacyjnych na rok 2024.

https://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/52/dyzury-dla-zespolow-interdyscyplinarnych-oraz-grup-roboczych

 

Ulotka (PDF)

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.