Urząd gminy

 

 

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer
pokoju
PRACOWNICY URZĘDU GMINY W OSIEKU
WÓJT GMINY OSIEK Paweł Chudy 14
SEKRETARZ Wojciech Tuchalski 14
SKARBNIK Ewa Mańka 16
SEKRETARIAT
Specjalista ds. obsługi sekretariatu, organów gminy, radcy prawnego i kadr Emilia Rychlik 14
REFERAT FINANSOWY
Specjalista ds. księgowości Elżbieta Osińska 16
Specjalista ds. opłat komunalnych Anna Szymańska 11
Inspektor ds. podatków, płac i obsługi kasowej Magdalena Krajnik 19
Specjalista ds. poboru podatków Małgorzata Szypczyńska 17
Specjalista ds. wymiaru podatków Katarzyna Ziółkowska 17
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROLNICTWA
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Paweł Chabowski 3
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Tomasz Maćko 4
Specjalista ds. inwestycji budowlanych i drogowych Kamil Durszlewicz 4
Specjalista  ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Justyna Gmińska 7
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sebastian Sobieraj 6
Stanowisko ds. księgowości Małgorzata Kęsicka 5
SAMODZIELNE STANOWISKA
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Zastępca Wójta
Agnieszka Trędowska 11
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz oświaty Grażyna Rychlik 9
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych Maciej Czapiewski 12
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Kopczyńska 8
Specjalista ds. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i archiwum zakładowego
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Malwina Pawlak 2
Specjalista ds. informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego Bartosz Żebrowski 10
STANOWISKA NIEURZĘDNICZE
Sprzątaczka Justyna Zdanowska
Konserwator Rafał Dzierżyński
Konserwator Sebastian Jaros
Konserwator kompleksu sportowego Karol Sadowski
Konserwator Stefan Staśkiewicz
Konserwator Dariusz Studziński