Wójt gminy

herb gminy osiek

 

Wójt Gminy Osiek – Paweł Chudy

  

Dane kontaktowe:

tel./fax. 56 493 81 11

tel./fax. 56 493 81 21

tel./fax. 56 493 78 99

e-mail: ug@gminaosiek.pl

 

 

Podstawowe zadania

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy Osiek i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta gminy należy w szczególności :

  • przygotowywanie projektów uchwał; rady gminy,
  • określenie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • -zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • Wójt jest kierownikiem urzędu gminy,
  • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej , o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  • opracowanie planów operacyjnych.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.