Start »
  • 2023
  • Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci)

Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci)

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 25 lipca 2023 roku od 01 września 2023 roku obowiązują nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

  • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 33,00 miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka – 70,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się  koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Numer konta bankowego do wpłat za odpady komunalne

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku
Numer konta: 91 9484 1150 2207 0800 0114 0011

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata

 

UCHWAŁA NR XLIV/271/2023 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.