Start »
  • 2023
  • Oświadczenia – komputery Granty PPGR

Kategorie

Oświadczenia – komputery Granty PPGR

Granty PPGR

Przypominamy, że zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” obdarowani zobowiązani są do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego na koniec roku kalendarzowego.

W związku z powyższym prosimy o składanie ww. oświadczeń do końca grudnia 2023r. do sekretariatu Urzędu Gminy w Osieku  osobiście lub listownie.

 

Oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego (.DOC)

Oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego (.PDF)