Pomoc Żywnościowa

Produkty spożywcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że rozpoczął kwalifikację osób/rodzin do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc żywnościowa skierowana jest dla osób/rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością,  bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1823,60 zł – osoba samotnie gospodarująca
  • 1410,00 zł – osoba w rodzinie

 

Niezbędnych informacji o pomocy żywnościowej  udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Osieku w godzinach pracy Ośrodka lub pod nr telefonu 888 497 145, (056)472 82 89

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.