6 października w Szkole Podstawowej w Strzygach otwarto nowy kompleks sportowy.

Grupa osób stoi na boisku trawiastym i przecina wstęgę.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Osiek Pawła Chudego przy SP w Strzygach oddano do użytku kompleks sportowy. Mieszkańcy mają teraz do dyspozycji nowe boisko sportowe, plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z zaprojektowanym systemem drenażu oraz wyposażeniem. Budowę ogrodzenia boiska piłkarskiego z niezbędnymi furtkami wejściowymi, bramami, piłko-chwytami, wycieraczkami metalowymi oraz koszami na śmieci, wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego, budowa utwardzenia terenu z kostki brukowej, budowę zaprojektowanych parkingów oraz chodnika z demontażem i ponownym montażem istniejącego ogrodzenia, nasadzenia drzew, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz utwardzenia terenu, budowę altanki. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Grumix” z siedzibą w Preczowie. Wartość zadania wynosi 1 500 000,01 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 500 000,00 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Osiek Paweł Chudy, który powitał zaproszonych gości. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością: Senator RP – Ryszard Bober, Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Kierownik Biura Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Jarosław Dembiński, Dyrektor Delegatury KO w Toruniu Krzysztof Bylicki, Starszy Wizytator KO w Bydgoszczy Anna Sawicka, Wicestarosta brodnicki Stanisław Kossakowski, Przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego Roman Pytlasiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego Piotr Burkwicz, Radny Powiatu Brodnickiego Mariusz Wojdyło, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Sekretarz Gminy Zbiczno Mariusz Klonowski, Zastępca wójta Gminy Osiek Agnieszka Trędowska, Dyrektor SP w Osieku Tomasz Sadowski, Dyrektor SP w Szczuce – Zenon Matuszewski, Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jan Sulecki wraz z radnymi, sołtysi sołectw Gminy Osiek, Prezes Stowarzyszenia LGD w Brodnicy Bogusław Błaszkiewicz, w imieniu płk. Andrzeja Pietrasa dowódcy 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego por. Radosław Gutowski, wykonawca obiektu sportowego Przemysław Gruda, inspektorzy nadzoru budowlanego z ramienia gminy Piotr Witkowski i Sławomir Mańka, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy Jacek Sochacki, firma Agromax – Zbigniew Nowiński, firma Agro Bis – Andrzej Pszuk, Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Strzygach – Magdalena Stocka.

 

Po powitaniu gości, Wójt Gminy Osiek Paweł Chudy omówił przebieg realizacji całego przedsięwzięcia i podziękował osobom zaangażowanym w jego powstanie.

Publiczność z uznaniem obserwowała układy taneczne i sportowe oraz popisy wokalne i recytatorskie uczniów. Liczni goście obecni na uroczystości otwarcia, poza życzeniami dla młodzieży i gospodarzy obiektu, przekazywali upominki. Po uroczystym przecięciu wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście, Ksiądz proboszcz Maciej Jastrzębski dokonał poświęcenia obiektów sportowych, a Dyrektor Zbigniew Gutowski zaprosił całą społeczność do celebracji wydarzenia. Najmłodsi korzystali z dmuchanych zjeżdżalni i animacji pracowników CKiS i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku, natomiast starsi brali udział w rozgrywkach sportowych. Odbył się mecz otwarcia boiska sportowego, w którym brały udział dzieci ze SP w Strzygach. Kolejne mecze towarzyskie rozgrywały się pomiędzy trzema drużynami – przedstawicielami rodziców ze SP w Strzygach, drużyną Samorządowców z Powiatu Brodnickiego oraz reprezentacją Samorządowców z naszej Gminy. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Osieka, która wygrała wszystkie mecze, stosunkiem 3:0 i 5:0. Wszyscy sportowcy otrzymali pamiątkowe medale.

Uroczystości towarzyszyła wystawa archiwalnych kronik szkolnych, wystawa fotograficzna ,,Nasza szkoła dawniej i dziś” oraz wystawa plastyczna ,, Sport w naszym życiu”. Wspaniały poczęstunek przygotowały niezawodne panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Strzygach i Suminie.

Uroczystość była wspólnym przedsięwzięciem Szkoły Podstawowej w Strzygach i Centrum Kultury i Sportu w Osieku.

Galeria

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.