Urząd gminy

 

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer
pokoju
PRACOWNICY URZĘDU GMINY W OSIEKU
WÓJT GMINY OSIEK Paweł Chudy 14
SEKRETARZ Wojciech Tuchalski 14
SKARBNIK Ewa Mańka 16
SEKRETARIAT
Specjalista ds. obsługi sekretariatu, organów gminy, radcy prawnego i kadr Emilia Rychlik 14
REFERAT FINANSOWY
Specjalista ds. księgowości Elżbieta Osińska 16
Specjalista ds. księgowości Magdalena Teska 16
Inspektor ds. podatków, płac i obsługi kasowej Magdalena Krajnik 19
Specjalista ds. poboru podatków Małgorzata Szypczyńska 17
Specjalista ds. wymiaru podatków Katarzyna Ziółkowska 17
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROLNICTWA
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Paweł Chabowski 3
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Tomasz Maćko 4
Specjalista  ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Justyna Gmińska 4
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sebastian Sobieraj 6
Stanowisko ds. księgowości Małgorzata Kęsicka 5
SAMODZIELNE STANOWISKA
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Zastępca Wójta
Agnieszka Trędowska 11
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz oświaty Grażyna Rychlik 9
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych Maciej Czapiewski 12
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Kopczyńska 8
Specjalista ds. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i archiwum zakładowego
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Malwina Pawlak 2
Specjalista ds. informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego Bartosz Żebrowski 10
STANOWISKA NIEURZĘDNICZE
Sprzątaczka Justyna Zdanowska
Konserwator Rafał Dzierżyński
Konserwator Sebastian Jaros
Konserwator Stefan Staśkiewicz
Konserwator Dariusz Studziński
Konserwator Lech Rupiński
Konserwator Piotr Lejpamer
Konserwator Dariusz Rzymowski
Konserwator Krzysztof Guzowski

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.