Urząd gminy

 

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer
pokoju
Numer wewnętrzny 
PRACOWNICY URZĘDU GMINY W OSIEKU
WÓJT GMINY OSIEK Paweł Chudy 14 37
SEKRETARZ Wojciech Tuchalski 14 39
SKARBNIK Ewa Mańka 16 36
SEKRETARIAT
Specjalista ds. obsługi sekretariatu, organów gminy, radcy prawnego i kadr Emilia Rychlik 14 31
REFERAT FINANSOWY
Specjalista ds. księgowości Elżbieta Osińska 16 49
Specjalista ds. opłat komunalnych Anna Szymańska 11 53
Inspektor ds. podatków, płac i obsługi kasowej Magdalena Krajnik 19 51
Specjalista ds. poboru podatków Małgorzata Szypczyńska 17 33
Specjalista ds. wymiaru podatków Katarzyna Ziółkowska 17 33
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROLNICTWA
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Paweł Chabowski 3 42
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Tomasz Maćko 4 50
Specjalista ds. inwestycji budowlanych i drogowych Kamil Durszlewicz 4 50
Specjalista  ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Justyna Gmińska 7 47
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sebastian Sobieraj 6 40
Stanowisko ds. księgowości Małgorzata Kęsicka 5 38
SAMODZIELNE STANOWISKA
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Zastępca Wójta
Agnieszka Trędowska 11 53
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz oświaty Grażyna Rychlik 9 32
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych Maciej Czapiewski 12 44
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Kopczyńska 8 45
Specjalista ds. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i archiwum zakładowego
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Malwina Pawlak 2 35
Specjalista ds. informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego Bartosz Żebrowski 10 55
STANOWISKA NIEURZĘDNICZE
Sprzątaczka Justyna Zdanowska
Konserwator Rafał Dzierżyński
Konserwator Sebastian Jaros
Konserwator kompleksu sportowego Karol Sadowski
Konserwator Stefan Staśkiewicz
Konserwator Dariusz Studziński