Opłaty i podatki

 • cena za 1m3 wody wynosi 3,14 zł brutto
 • cena za 1m3 odprowadzanych ścieków do kanalizacji wynosi 7,99 zł brutto
 • cena za usługę wywozu nieczystości płynnych wynosi 140,40 zł brutto

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 25 lipca 2023 roku od 01 września 2023 roku obowiązują nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

 • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 33,00 miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
 • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka – 70,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 
UCHWAŁA NR XLIV/271/2023 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpisy aktów stanu cywilnego
 • 22,00 zł – odpis skrócony
 • 22,00 zł – odpis skrócony wielojęzyczny
 • 33,00 zł – odpis zupełny
 • 17,00 zł – pełnomocnictwo (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
Odtworzenie, sporządzenie aktu stanu cywilnego
 • 39,00 zł – odpis zupełny wydany po sporządzeniu/ odtworzeniu aktu
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie
 • 11,00 zł – czynność
Rejestracja zgonu
 • 17,00 zł – od pełnomocnictwa
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • 39,00 zł – odpis zupełny wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.