Kontakt

 

StanowiskoImię i NazwiskoNumer
pokoju
PRACOWNICY URZĘDU GMINY W OSIEKU
WÓJT GMINY OSIEKPaweł Chudy14
SEKRETARZWojciech Tuchalski14
SKARBNIKEwa Mańka16
SEKRETARIAT
Specjalista ds. obsługi sekretariatu, organów gminy, radcy prawnego i kadrEmilia Rychlik14
REFERAT FINANSOWY
Specjalista ds. księgowościElżbieta Osińska16
Specjalista ds. opłat komunalnychAnna Szymańska11
Inspektor ds. podatków, płac i obsługi kasowejMagdalena Krajnik19
Specjalista ds. poboru podatkówMałgorzata Szypczyńska17
Specjalista ds. wymiaru podatkówKatarzyna Ziółkowska17
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROLNICTWA
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i RolnictwaPaweł Chabowski3
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i RolnictwaTomasz Maćko4
Specjalista ds. inwestycji budowlanych i drogowychKamil Durszlewicz4
Specjalista  ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiskaJustyna Gmińska7
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu Gospodarki KomunalnejSebastian Sobieraj6
Stanowisko ds. księgowościMałgorzata Kęsicka5
SAMODZIELNE STANOWISKA
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Zastępca Wójta
Agnieszka Trędowska11
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz oświatyGrażyna Rychlik9
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowychMaciej Czapiewski12
Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoDorota Kopczyńska8
Specjalista ds. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i archiwum zakładowego
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Malwina Pawlak2
Specjalista ds. informatycznych i bezpieczeństwa informatycznegoBartosz Żebrowski10
STANOWISKA NIEURZĘDNICZE
SprzątaczkaJustyna Zdanowska 
KonserwatorRafał Dzierżyński 
KonserwatorSebastian Jaros 
Konserwator kompleksu sportowegoKarol Sadowski 
KonserwatorStefan Staśkiewicz 
KonserwatorDariusz Studziński