Zabytki

Na terenie Gminy zachowało się kilkadziesiąt obiektów o znaczącej wartości kulturowej, spośród których trzy zostały wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

Miejscowość Obiekt Data decyzji Numer rejestru
Osiek Kościół parafialny p.w.

Najświętszej Maryi panny

31.03.1927 A/348
Strzygi Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa 27.05.1927 A/345
Kaplica grobowa rodziny Małkiewiczów na cmentarzu parafialnym 19.02.2008 A/1353

Źródło: WZK w Toruniu

  • Znajdujący się w Osieku Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi panny został zbudowany w stylu gotyckim z kamienia polnego oraz cegły palonej na przełomie XIV i XV wieku. W II połowie XVIII wieku dobudowane zostało murowane prezbiterium. Późniejsze przebudowy utrwaliły styl barokowy, zwłaszcza we wnętrzu kościoła. Najcenniejszym zabytkiem kościoła parafialnego jest pochodzący z 1618 roku obraz Świętej Rodziny, zwany obrazem Matki Boskiej Osieckiej, który w 1691 roku, dekretem biskupa płockiego, został uznany za cudowny.

W 1823 roku obok kościoła zbudowano klasycystyczną dzwonnicę, która istnieje do dnia dzisiejszego. Jest to obiekt murowany z cegły, otynkowany, który został zbudowany na planie prostokąta z dwiema głębokimi arkadami zamkniętymi półkoliście. Nieopodal kościoła stoi murowana plebania w stylu klasycystycznym z 1839 roku.[1]

 

 

  • Kościół w Strzygach pod wezwaniem św. Stanisława biskupa został wzniesiony w stylu gotyckim z kamienia polnego i cegły prawdopodobnie w II połowie XIV lub I połowie XV wieku. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Około 1620 roku została dobudowana kaplica i kruchta północna.

W tym samym czasie nabudowano również wieżę kościelną z półkolistymi wnękami mieszczącymi podwójne okna. W roku 1773 został wybudowany chór muzyczny wsparty na trzech arkadach filarowych z koszowymi łukami, a w 1959 roku obiekt został powiększony o prezbiterium. Ołtarz główny późnobarokowy z elementami rokokowymi pochodzi z około połowy XVIII wieku. Zawiera rzeźby świętych Józefa i Kazimierza Królewicza oraz dwóch aniołów i główek puttów w zwieńczeniach. Obraz Przemienienie Pańskie znajduje się w środku zwieńczenia, na zasuwie jest obraz namalowany na desce przedstawiający Koronację Najświętszej Marii Panny. Natomiast w samym zwieńczeniu zlokalizowany jest owalny obraz przedstawiający św. Stanisława biskupa.  Pozostałe dwa boczne ołtarze rokokowe pochodzą z około 3 ćwierci XVIII wieku. W lewym ołtarzu w zwieńczeniu znajduje się obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem, w prawym Oko Opatrzności i św. Walenty.[2]

  • W 2008 roku do rejestru zabytków została wpisana Kaplica grobowa rodziny Małkiewiczów znajdująca się na cmentarzu parafialnym w Strzygach. Kaplica została wzniesiona przez rodzinę Małkiewiczów w 1870 roku. Jest to obiekt murowany z cegły palonej w stylu gotyckim. Dach jest pokryty dachówką karpiówką. Wewnątrz budynku znajduje się mensa z krzyżem, a pod kaplicą groby.[3]

 

 

[1] M. Grzybowski, A. Mietz, J. Pakulski, M. Pawlak, Osiek Rypiński. Dzieje parafii w gminy, Osiek Rypiński – Toruń 1994, s. 75 – 114.

[2] P. Gałkowski, K. Grążawski, Strzygi w ziemi dobrzyńskiej, Brodnica-Osiek-Rypin 2006, s. 168 – 170.

[3] Ibidem, s. 262.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.