Start »
  • 2023
  • Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek

Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek

Wójt, Skarbnik oraz Chachulski podpisują umowę siedząc przy stole.
Już wkrótce rozpoczną się roboty budowlane w Osieku
28 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Osiek Paweł Chudy oraz Skarbnik Gminy Ewa Mańka podpisali umowę na realizację inwestycji, która obejmuje wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach użyteczności publicznej, tj. przy Urzędzie Gminy oraz przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.
Wykonawcą jest firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych Chachulski Mariusz z siedzibą w Zbicznie. Wartość inwestycji wynosi 232.470,00 zł,
Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2023 r.
Zadanie jest dofinansowane z grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Z tego działania Gmina Osiek otrzymała grant w wysokości 250 000,00 PLN na realizację przedsięwzięcia pt. „Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek”.
W ramach tego projektu oprócz budowy podjazd planowany jest również zakup: drzwi automatycznych, pętli indukcyjnej, wielofunkcyjnego krzesła ewakuacyjnego, przenośnego powiększalnika, infokiosku oraz planu tyflograficznego.