Start »
  • 2023
  • Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Szynkowiźnie

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Szynkowiźnie

Wójt przekazuje umowę wykonawcy, obok stoi Pani skarbnik .
17 maja 2023 r. Wójt Gminy Osiek Paweł Chudy oraz Skarbnik Gminy Ewa Mańka podpisali umowę na realizację inwestycji drogowej, która obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920,00.
Wartość inwestycji wynosi 1 390 091,63 zł, w tym 639 836,00 zł zostanie pokryte z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o z siedzibą w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego. Firmę reprezentował pan Andrzej Kurda Prezes Zarządu.
Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2023 r.