Start »
  • 2023
  • Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 – SP Osiek

Kategorie

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 – SP Osiek

Stan uczniów Szkoły Podstawowej im. KOU w Osieku na dzień klasyfikacji w roku szkolnym 2022/2023 wynosił 273 łącznie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych. 88 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.  Stuprocentową frekwencją wykazały się 2 osoby. 40 uczniów ukończyło szkołę podstawową. W klasie pierwszej rozpocznie naukę 32 uczniów.

W dalszej części:

– wybrane nagrody i wyróżnienia

– przedsięwzięcia szkolne dopełniające działania edukacyjne wychowawcze i opiekuńcze szkoły prowadzone zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa i priorytetami Kujawsko-Pomorskiego KO, a realizowane we współpracy z rodzicami

 

Oto wybrane nagrody i wyróżnienia

Primus Inter Pares  – Marika Łapkiewicz

Nagroda za najwyższą średnią ocen w klasach 4-8 – Wojciech Szczechowicz

Nagroda za najwyższy wynik na próbnych egzaminach ósmoklasisty – Jan Jaworski

Nagroda za stuprocentową frekwencję – Zofia Jarząb, Zofia Świderek

Nagroda za działalność społeczną w SU – Marika Łapkiewicz, Krystian Surmiak i Amelia Kęsicka

Podziękowanie za służbę w Poczcie Sztandarowym – Sara Suer, Angelika Wiśniewska, Amelia Tarantowicz, Igor Wielęgowski, Hubert Kujawa

Nagroda za działalność w kole wolontariatu – Jan Jaworski, Wojciech Hein, Julia Witkowska, Angelika Wiśniewska, Magdalena Nowińska, Amelia Kęsicka, Amelia Tomasik, Amelia Tarantowicz, Sara Suer, Igor Wielęgowski, Hubert Kujawa, Piotr Olwert

Nagroda za osiągnięcia sportowe – Jan Jaworski, Wojciech Hein, Paweł Pawlewicz, Wiktor Ciborski, Ruben Jóźwiak, Miłosz Maciejewski, Oskar Bejgrowicz; Amelia Kęsicka, Alicja Treder, Roksana Jaworska, Izabella Falkiewicz, Wiktoria Dąbrowska, Zuzanna Drzewicka, Julia Witkowska, Angelika Wiśniewska, Marika Łapkiewicz, Amelia Tarantowicz.

Przedsięwzięcia w roku szk. 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. KOU w Osieku

 

  Przedsięwzięcie Data Organizator Osoby odpowiedzialne Dodatkowe  informacje np.: zajęte miejsce udział/ współudział Inne uwagi
1 XI edycja Narodowego Czytania 5 IX

2022

Patronat

Pary Prezydenckiej

J. Rutkowska

uczniowie kl. 7

M. Sulecka

ks. M. Przybysz

dyr. T. Sadowski

 

M. Barcikowska

A. Cipkowska

P. Dawid

T. Michalska

M. Rupińska

T. Rupińska

K. Sadowska

J. Wojnowska

współorganizacja z biblioteką gminną i  CKiS

 

2 Spotkanie z podróżnikiem

p. Michałem Szczęśniakiem. Temat spotkania: Ekwador – szlak dzikich zwierząt.

  K. Sadowska

 

dyr. T. Sadowski

P. Frydryszak

   
3 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20 IX

2022

dyr. T. Sadowski K. Sadowska

J. Rutkowska

 

M. Rupińska

T. Szymborska

oddziały przedszkolne

rozmowy  dzieci z dyrektorem szkoły,

spotkanie czytelnicze

4 Międzynarodowy Dzień Kropki – spotkanie czytelnicze

 

IX 2022 K. Sadowska klasy 1-3  

T. Szymborska

spotkanie czytelnicze,

zabawy edukacyjne

5 Dzień Orderu Uśmiechu

 

21 IX

2022

Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu

 

J. Rutkowska

L. Cyrankowska

K. Sadowska

D. Koprowski

M. Rochnowski

SU Słoneczne cytaty

Bieg po uśmiech

Piosenka od dzieci

6 Wyjazd na warsztaty ceramiczne do Wąpielska.    30 IX

2022

T.Michalska      
7 Wycieczka do Brodnicy (zwiedzanie ruin zamku,plac zabaw, McDonalds 29 IX 2022 K. Sadowska T. Szymborska uczniowie kl. IIb  
8  

Światowy Dzień

Zwierząt

 

4 X 2022

 

 

 

Koło wolontariatu

 

L. Becmer

T. Szymborska

ks. M. Przybysz

  zbiórka karmy na rzecz schroniska dla zwierząt Reksio
9 Powiatowy Konkurs Plastyczny w ramach XVI Festiwalu Kultury Leśników i Myśliwych 8 X 2022 BDK Brodnica K. Sadowska kat. I-III:

I miejsce – Joanna Bytner;

II miejsce – Adam Smoleński;

III miejsce – Lena Strzelecka i Nikola Topolewska;

Wyróżnienia: Maria Niszczak i Barbara Bytner

Kat. IV-VIII:

I miejsce – Maja Waldon kl. VIb

 

 

 

 

10 DEN

ślubowanie pierwszoklasistów

13 X

2022

M. Lejpamer

L. Becmer

 

I. Rupińska

J. Kołodziejski

P. Frydryszak

J. Szymborska

M. Sulecka

 

udział rodziców uczniów, przedstawicieli władzy lokalnej Gala Tomaszków
11 Dzień Papieski 16 X

2022

SP Osiek L. Becmer

T. Szymborska

koło wolontariatu

SU

Gazetka tematyczna,

Złożenie kwiatów przed pomnikiem JP II

12 Tydzień Uczniowskiej SuperMocy X 2022 Ogólnopolska akcja

profilaktyczna

P. Dawid    
13 Wyjazd na przedstawienie teatralne 18 X

2022

 

Katolicki Teatr Edukacji Przypowieści biblijne

 

Mojżesz – książę Egiptu

T. Rupińska

J. Rutkowska

 

M. Zdanowska

S. Kleczkowska

T. Michalska

R. Kopcewicz

K. Sadowska

klasy 5-7

ks. M. Przybysz

 

oddział 0a, 0b

klasa III a i b

Korelacja z religią konkurs na komiks/ilustrację
14 Wycieczka kl. 3a 16 X 2022  Górzno R. Kopcewicz T. Szymborska Dwudniowa

Park linowy

Warsztaty mydlarskie

15 Szkolne eliminacje do konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO X-XI 2022 Kuratorium Oświaty nauczyciele przedmiotowi    
16 X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  X 2022 światowa akcja edukacyjna Joanna Wojnowska

Ewa Witkowska

 

Mistrz Tabliczki Mnożenia w kategorii klas III : Natalia Kwiatkowska i Aleksander Tomasik (kl. IIIa), przygotowanie p. R. Kopcewicz

Wicemistrz Tabliczki Mnożenia – Marcin Katarzyński (kl. III b), przygotowanie p. T. Michalska

 
17  „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” XI akcja ekologiczna

 

SU

I. Rupińska

   
18 Akcja – Znicz 2 poł. X Koło wolontariatu

Świetlica

T. Szymborska

L. Becmer

ks. M. Przybysz

R. Kopcewicz

  Opieka nad opuszczonymi grobami
19 Akcja „Szkoła do hymnu” XI 2022 5. edycja akcji MEiN  

 

   
20 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 20 XI

2022

zajęcia edukacyjne J. Krauza

wychowawcy

   
21 Zawody sportowe 15 XI

2022

SP Strzygi D. Koprowski    
22 Wyjazd do jednostki wojskowej 17 X

2022

A. Cipkowska

K. Sadowska

M. Kudła

kl. 6b

kl. IIa

kl. IIb

   
23 Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej 16 XI

2022

BDK L. Cyrankowska Biedronki wyróżnienie

Marika Łapkiewicz

 
24 Wojewódzki konkurs literacko-plastyczny “Tak Cię widzę, tak Cię piszę, Polsko” XI

2022

Zamek Bierzgłowski,

XVII edycja konkursu

K. Sadowska

J. Rutkowska

 

1. miejsce w konkursie literackim – Marika Łapkiewicz, przygotowanie p. J. Rutkowska

2. miejsce w konkursie plastycznym – Julia Dębska, przygotowanie p. K. Sadowska

25 Zawody wiedzy Mistrzowie literatury polskiej 23 XI Zespół Szkół w Pokrzydowie P. Dawid

 

Reprezentacja uczniów klas 8  
 

26

Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Na drodze świeć przykładem” 25 XI 2022 WORD

w Toruniu

K. Sadowska Wyróżnienie – Alicja Treder kl. VII  
27 Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

Szkolny Konkurs “Kartka Pełna Życzliwości”

21 XI

2022

SP Osiek

XI Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

J. Rutkowska

M. Sulecka

T. Szymborska

ucz. Amelia Kęsicka

 

K. Sadowska

uczniowie klas 1-8

1. miejsce Sara Pankowska III a,

2.  miejsce Zofia Jarząb III a, 3. miejsce Zofia Świderek III a, wyróżnienia: Anna Brach III a i Weronika Czajkowska III a,  przygotowanie  p. R. Kopcewicz

samodzielne wykonanie kartek z motywem życzliwości;

wysłanie do osób związanych ze szkołą i szkół im. KOU

28 Wycieczka do Brodnicy 23 X  2022 M. Lejpamer   kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IVa  
29 Wycieczka “Magiczna Kraina Świętego Mikołaja” Głogowo  

 

28.XI 2022 r

R. Kopcewicz M. Lejpamer

T. Michalska

kl. III a,  III b, I b  
30 Warsztaty – lepienie z gliny 24 XI

2022

SP Osiek M. Zgryziewicz    
31 Zajęcia edukacyjne – pierwsza pomoc 29 XI

2022

prowadząca

p. A. Trędowska OSP Nieżywięć

S. Kleczkowska

J. Szymborska

oddziały przedszkolne 0a, 0b  
32 Bieg Mikołajkowy 3 XII Stowarzyszenie

Brodnica biega

L. Cyrankowska

P. Frydryszak

Biedronki Udział uczniów i rodziców w biegu charytatywnym

Koncert Biedronek

33 Akcja dobroczynna

“Razem być. Pięknie żyć!” – występy uczniów, przybyłych gości, kiermasz, kawiarenka

 

9 XII

2022

SP Osiek

J. Rutkowska

dyr. T. Sadowski

 

M. Zdanowska

J. Szymborska

T. Rupińska

M. Rupińska

L. Cyrankowska

współpraca

wszyscy nauczyciele i uczniowie, przedstawiciele rodziców

 

Rada Rodziców

GOPS

koła gospodyń wiejskich Kretki, Sumin, Strzygi, Osiek

stowarzyszenie “Mali Ludzie w Wielki Świat”,

Stowarzyszenie gimnastyczne “Sokół”  z Brodnicy,

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, OSP Osiek

sponsorzy

p.Jan Łapkiewicz, p. Paweł Durszlewicz,

p. Kamil Durszlewicz,

p. Sławomir Gmiński,

p. Wiesław Pryl,

p. Joanna Filipkowska

 

Dziękujemy raz jeszcze :)

34 BohaterON! Włącz historię. XI 2022 patronat

Ministra Edukacji i Nauki

M. Rupińska

J. Rutkowska

   
35 Powiatowy konkurs recytatorski „Samochwała”       5 XII

2022

 

 

 

CKiS Osiek

 

 

wychowawcy 0-3

nauczycielki j. polskiego

 

 

 

1. miejsce – Anna Gulczyńska oddział 0b, przygotowanie p. J. Szymborska;

Bartłomiej Siedlecki oddział 0a, przygotowanie p. S. Kleczkowska;

2. miejsce – Amelia Choińska, kl. IIIa, przygotowanie p. R. Kopcewicz

 

 

 

 

 

 

36 Wycieczka klasowa ,,Magiczna Kraina Świętego Mikołaja’’ Głogowo 6 XII 2022

 

M. Zdanowska M. Zdanowska kl. 1a
37 Powiatowy Konkurs Plastyczny “Ozdoba Świąteczna” 20 XII 2022    BDK Brodnica R. Kopcewicz

K. Sadowska

wyróżnienie – Zofia Świderek klasa III a

I miejsce – Karolina Czarnecka kl. VIb

38 Konkurs literacki” VI Turniej na Zamku potyczki wierszowane” XII 2022   Golub-Dobrzyń T. Michalska  

1. miejsce – Nikola Włódecka, kl. 3b-

2. miejsce – Natalia Kujawa, kl. 3b

wyróżnienie – Amelia Laps, kl. 3b

39 Spotkanie edukacyjne: „Poczuj chemię do fizyki” 17 I

2023

SP Osiek

grupa animatorów Zaelektryzowani

A. Cipkowska chętni uczniowie: oddziały przedszkolne i klasy 1-8 pokaz doświadczeń i eksperymentów
38 Turniej Sportowy  Klas I-III „Sprytne Urwisy” I 2023 SP Osiek D. Koprowski

M. Rochnowski

   
39 Wycieczka klasowa 23 I

2023

Toruń A. Cipkowska    
40 Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka 20 I

2023

SP Osiek S. Kleczkowska

J. Szymborska

J. Siedlecka

M. Sulecka

  z udziałem zaproszonych gości
41 Poczta walentynkowa 14 II

2022

SP Osiek SU    
42 Bal karnawałowy 14 II

16 II

2023

oddziały przedszkolne

 

klasy 1-8

J. Szymborska,

J. Siedlecka

S. Kleczkowska,

M. Sulecka,

I. Rupińska,

J. Kołodziejski

  Impreza współorganizowana przez Radę Rodziców
43 Obchody Dnia Języka Ojczystego – „Biegane dyktando” II 2023 J. Rutkowska  T. Rupińska, M. Rupińska

P. Dawid, R. Kopcewicz, M. Lejpamer, M. Kudła,  D. Koprowski

M. Rochnowski

J. Kołodziejski

I. Rupińska

M. Barcikowska

 

Zabawy z udziałem całej społeczności szkolnej przedstawicieli urzędu gminy, rodziców, nauczycieli klas 1-8

Reprezentacja nauczycieli: dyr. T. Sadowski, p. J. Wojnowska,  p. J. Siedlecka

 

 

44 Gminny Turniej w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców II 2023 (Osiek) Dariusz Koprowski, Marek Rochnowski      
45 Dzień Kota – kocia fotobudka, spotkanie czytelnicze z druhną Aleksandrą Sadowską 17 II 2023 M. Rupińska

K. Sadowska

druhna Aleksandra Sadowska   Pogadanka z panią bibliotekarką na temat dbania o koty.

 

46 Warsztaty kulinarne w Brodnicy “Coba” 7 III

2023

T. Michalska T. Michalska we współpracy z rodzicami kl.III b   pieczenie pizzy

 

47 Gminne Zawody w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców 7 III

2023

 

 

 

 

SP Strzygi

 

 

 

 

 

 

dziewczęta – 1. miejsce

chłopcy – 1. miejsce

 
48 Dentobus – mobilny gabinet dentystyczny 7 III

27 IV

2023

SP Osiek

dyr. T. Sadowski

J. Krauza   2. edycja szkolnej akcji profilaktycznej
49 Wyjazd do Brodnickiego Domu Kultury na przedstawienie „Ach, ta Pippi”. 9 III 2023   K. Sadowska

M. Kudła

kl. IIa

KL. IIb

Posiłek w Mc Donalds.
50 55-lecie Orderu Uśmiechu – konkurs plastyczny III

2023

SP Osiek

M. Sulecka

współpraca

J. Rutkowska

Kategoria wiekowa klasy I-III

1. MIEJSCE:

– Zofia Świderek kl.IIIa – praca została wręczona Panu Markowi Michalakowi.

2. MIEJSCE:

– Maja Borowska kl.Ib Praca została wręczona Pani Annie Marii Wesołowskiej.

– Sara Pankowska kl.IIIa Praca została wręczona Pani Annie Chinalskiej.

3. MIEJSCE:

– Iga Szymańska kl.Ib Praca została wręczona Panu Robertowi Janowskiemu.

– Zofia Jarząb kl.IIIa – Praca zostaje w naszej szkolnej gablotce.

Kategoria wiekowa klasy IV-VIII

1. MIEJSCE – Magdalena Kucharska kl.Va

2. MIEJSCE – Mikołaj Schmidt kl.IVb

3. MIEJSCE – Julia Dębska kl.Vb

51 „Igrzyska wiedzy” 22 III

2023

ZS nr 1 Brodnica J. Wojnowska, reprezentacja uczniów klas 8a i 8b

współpraca P. Dawid i P. Frydryszak

dyr. T. Sadowski

52 Dzień Samorządności 24 III

2023

SP Osiek I. Rupińska, SU

J. Krauza

wychowawcy

Przedstawienia teatru „Kurtyna”

Parada wiosenna

Nowa kadra pedagogiczna

53 Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. III 2023 KRUS K. Sadowska Wysłano prace uczniów na konkurs ogólnopolski.

 

 

54 Powiatowe Zawody w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców 28 III

4 IV

2023

SP Osiek   dziewczęta – 1.miejsce

chłopcy – 2. miejsce

 
55 XVI Zlot Szkół im. KOU w Toruniu 23-24 III

2023

Toruń M. Sulecka

I. Rupińska

M. Rupińska

J. Rutkowska

dyr. T. Sadowski

Reprezentacja uczniów: Natalia Ziółkowska, Marika Łapkiewicz,  Igor Wielęgowski, Hubert Kujawa

opieka: p. M. Sulecka i p. J. Kołodziejski

56 Obchody Dnia Ziemi IV   Anna Cipkowska    
57 Dwudniowa wycieczka do Górzna. Udział w zajęciach projektowych zorganizowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w „Wildze”. 27-28 IV 2023 Ewa Witkowska    
58 „Książkowe Mole w osieckiej szkole” konkurs czytelniczy. Test wiedzy i turniej.

 

31 III

2023

SP Osiek

J. Rutkowska

R. Kopcewicz

T. Rupińska

dyr. T. Sadowski

 

Rada Rodziców

K. Sadowska

M. Rupińska

P. Dawid

T. Szymborska

ks. M. Przybysz

P. Frydryszak

uczniowie:

Krystian Surmiak

Artem Nezhyvov

Oskar Laskowski

sponsorzy:

Państwo:

Monika i Tomasz Maćko

Magdalena i Tomasz Suchoccy

Dziękujemy raz jeszcze!  🙂

 Praca indywidualna – test

Klasy 3-4

1. miejsce: Zofia Świderek, kl. III a, 2.miejsce: Amelia Choińska, kl. III a 3. miejsce ex aequo: Wojciech Maćko, kl. III a, Bartosz Suchocki, kl. III a, Mikołaj Schmidt, kl. IV b

Klasy 5-8

1. miejsce: Alicja Popławska, kl. Vb,

2. miejsce: Szymon Giemza, kl. Vb,

3. miejsce: Wiktoria Olwert, kl. Va

Wyróżnienie: Piotr Olwert, kl. VIIIb

Turniej Klasy 3-4

1. miejsce: drużyna klasy III a dziewczęta

2. miejsce: drużyna klasy III a chłopcy;

3. miejsce: drużyna klasy III b

Klasy 5-8

1. miejsce: mieszana drużyna klas Va i VIIIb ; 2.miejsce: mieszana drużyna klasy Va i Vb

3. miejsce: drużyna klasy VII

Wyróżnienie: drużyna klasy VIb

59 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 2 IV

2023

SP Osiek K. Sadowska

T. Szymborska

M. Rupińska

spotkania czytelnicze;

wystawki książek;

gazetka tematyczna

60 Wycieczka klasowa  do Płocka 4 IV

2023

R. Kopcewicz M. Lejpamer

T. Michalska

T. Szymborska

Kl. 3 i 1b  
61 Koncert akordeonowy 25 IV

2023

dyr. T. Sadowski Duet FACE 2 FACE    
62 Konkurs matematyczny Kangur 2023 V-VI 2023 Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych J. Wojnowska

E. Witkowska

Wyróżnienia:

Joanna Bytner kl. IIb – przygotowanie K. Sadowska,

Bartosz Suchocki IIIa i Bartosz Krzyżanowski IIIa – przygotowanie R. Kopcewicz,

Wojciech Szczechowicz kl. VIII a – przygotowanie P. Frydryszak

63 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – V

2022

CPCD K. Sadowska

M. Rupińska

  Przygotowanie plakatów o akcji, gazetka, wystawka książek
64 Powiatowe Zawody w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców 25 IV

27 IV

2023

OSiR Brodnica M. Rochnowski

D. Koprowski

dziewczęta 2. miejsce

chłopcy – 5. miejsce

 
65 Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora SP w Strzygach 27 IV 2023 SP Strzygi M. Rochnowski

D. Koprowski

5. miejsce  
66 Mobilne Laboratoria Przyszłości” 14 IV 2023 SP Osiek dyr. T. Sadowski   warsztaty dla uczniów klas 4-6
67 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt! 28 IV

2023

Bydgoszcz M. Rochnowski 4. miejsce w województwie 1. miejsce – ćwierćfinał w Rypinie

2. miejsce – półfinał w Grudziądzu

68 Patriotyczne spotkanie czytelnicze – słuchanie wierszy patriotycznych i książki pt. Dzieciaki z ulicy Tulipanowej czyli prawa małych i dużych” 5 V 2023 K. Sadowska absolwentka Anna Bytner kl. IIb  
69 Spotkanie edukacyjne: OZE – odnawialne źródła energii

 

4 V 2023 SP Osiek dyr. T. Sadowski    
70 „Zdrowo i kolorowo”

 

jesień-zima-

wiosna

Sanepid M. Lejpamer

K. Sadowska

T. Michalska

Klasy Ib, IIb, IIIb

 

Program pilotażowy ukierunkowany na  zapobieganie nadwadze i otyłości u uczniów

71 Wycieczka klas drugich do Torunia 18 V

2023

Młyn Wiedzy, Planetarium M. Kudła

K. Sadowska

kl. 2a i 2 b  
72 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Portret Kawalera Orderu Uśmiechu”. V 2023 SP nr 14 w Rudzie Śląskiej im. KOU K. Sadowska klasy I-III

klasy IV-VIII

Przygotowanie i wysłanie prac plastycznych na konkurs.
73 Gminny Konkurs Plastyczny „Portret mojej mamy” 26 V 2023 CKiS w Osieku K. Sadowska

M. Lejpamer

M. Kudła

 

I miejsce – Maja Borowska kl. Ib

II miejsce – Kamila Rupińska kl. IIb

III miejce –  Nikola Zdanowska kl. IIa

kat. IV-VI:

I miejsce – Julia Wielęgowska kl. VIb

II miejsce – Natalia Ziółkowska kl. VIa

III miejsce – Magdalena Kucharska kl. Va

 
74 Wycieczki oddziałów przedszkolnych 22 V

15 VI

2023

Alpakarnia

Centrum Zabaw w Grudziądzu

S. Kleczkowska

J. Szymborska

M. Sulecka

J.  Siedlecka

   
75 Spotkanie z przedstawicielami KRUS-u w Brodnicy. Pogadanka na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi.

 

 

26 V 2023 SP Osiek K. Sadowska

M. Kudła

T. Sadowski

klasa IIa

klasa IIb

 
76 Dzień Matki w klasie 2b

-wyjazd do Alpakarni

25 V

2023

Okalewko K. Sadowska

Rodzice uczniów

  Wyjazd z udziałem wszystkich rodziców uczniów
77 Dzień Mamy i Taty w oddziałach przedszkolnych 30 V

31 V

2023

CKiS Osiek S. Kleczkowska

J. Szymborska

M. Sulecka

J.  Siedlecka

  Impreza z udziałem rodziców przedszkolaków
78 Wycieczka do Okalewka – alpakarnia 29 V

2023

  M. Lejpamer

R. Kopcewicz

D. Koprowski

kl. 1a, 4a  
79 Kurs pierwszej pomocy 31 V

2023

SP Osiek M. Rochnowski klasy: 7, 8a, 8b prowadzący: ratownik medyczny p. Przemysław Szwarc
80 Dzień Dziecka i Sportu.

Mam talent.

1 VI

2023

dyr. T. Sadowski

Rada Rodziców

J. Rutkowska („Mam talent”)

S. Kleczkowska

D. Koprowski

M. Rochnowski

współpraca K. Sadowska

Popisy artystyczne – taneczne, wokalne, teatralne oraz sportowe uczniów. Zabawy rekreacyjno- sportowe Impreza z udziałem rodziców
81 “Adopcja na odległość” – zabawa fantowa 1 VI

2023

M. Rupińska

kl. VII

udział całej społeczności

szkolnej

akcja zapoczątkowana w 2010 r. w ramach edukacji globalnej
82 Wycieczka do Bydgoszczy 5 VI

2023

  M. Lejpamer

 

kl. 1a, 1b, 4a  
83 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 1-6 VI

2023

SP Osiek K. Sadowska

M. Rupińska

Spotkania czytelnicze na świeżym powietrzu pod hasłem “Książka jest jak ogród”.  
84 Biwak klas trzecich

Małe Leźno

5-7 VI

2023

R. Kopcewicz  T. Michalska

M. Sulecka

   
85 Dzień Pustej Klasy 16 VI

2023

 

8. edycja międzynarodowego święta edukacji w naturze Zajęcia na bazie materiałów Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”

kl. Vb zajęcia w plenerze, karty pracy, zabawy sportowe (p.T. Rupińska, p. J. Rutkowska)

zajęcia w plenerze kl. Ib (p. M. Lejpamer), kl. 6a (p. I. Rupińska)

kl. VIb piknik klasowy z udziałem rodziców (p. A. Cipkowska)

piknik kl. IIb z udziałem rodziców – Jeziórki (p. K. Sadowska)

wycieczka kl. IIIa do Brodnicy (p. R. Kopcewicz)

wycieczka rowerowa do Brodnicy (p. J. Kołodziejski)

wycieczka kl. 7 (p. M. Rupińska)

86 Wycieczka szkolna VI 2023 Karpacz P. Frydryszak

P. Dawid

I. Rupińska

P. Zdanowski

J. Kołodziejski

   
87 Wycieczka szkolna 19

VI

Warszawa D. Koprowski

A.Cipkowska

M. Rupińska

M. Rochnowski

Klasy 4-6  
88 Wybory do SU VI

2023

I. Rupińska

J. Kołodziejski

    On-line
89 Piknik – zakończenie 1. etapu edukacyjnego 20 VI

2023

Jeziórki

R. Kopcewicz

Rodzice uczniów klasy IIIa, uczniowie kl. IIIa

 

R. Kopcewicz

 

 
    90 Podsumowanie szkolnego konkursu

fotograficznego „Książka jest jak ogród”.

21 VI

2023

K. Sadowska

M. Rupińska

  kat. 1-3:

I miejsce – Zofia Świderek kl. IIIa

II miejsce  – Sandra

Proszkiewicz kl. IIb

III miejce – Joanna i Barbara Bytner kl. IIb

kl. IV-VIII:

I miejsce: Tymon Wojnowski kl.Vb

II miejsce: Marika Dobrzyńska kl. Vb

III miejsce – Artem Nezhyvov kl IVa

 
     91 Akcja dobroczynna

„Zamiast kwiatka niosę pomoc”

23 VI 2023 PAH

J. Rutkowska

 

Rodzice i uczniowie klas:  6b, 2b, 7, 4a, 5b, oddział 0b  

Pomoc dziewczynkom i kobietom w Sudanie Południowym.

Dziękujemy za zaangażowanie się 🙂

92 Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Pożegnanie klas ósmych.

23 VI

2023

P. Dawid

M. Kudła

M. Sulecka

J. Szymborska

P. Piotrowski

D. Koprowski

P. Frydryszak

Prowadzący: ucz. Natalia Ziółkowska

Wiktor Ciborski

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.